Dla studentów psychologii

CELEM GŁÓWNYM projektu „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (LKZ)” jest ułatwienie 240 studentom ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców, w okresie 1.06.2016-30.06.2018.

 

https://uampsych-lkz.home.amu.edu.pl/?page_id=2

 

PROFIL KLINICZNY

grupa docelowa: studenci ostatniego roku psychologii jednolitych studiów magisterskich

Profil przygotowujący do pracy w prywatnych i publicznych ośrodkach kryzysowych.
Obejmuje:
● warsztaty rozwijające samoświadomość w zakresie osobistych reakcji, co pozwala na monitorowanie wyborów dokonywanych w diagnozie i pomocy psychologicznej, kształtuje umiejętność szeroko rozumianej pomocy psychologicznej osobom z różnymi trudnościami i problemami psychicznymi.

● 3 ścieżki specjalistyczne (2ed. x 3gr. x 10os.) do wyboru, pomoc:

  • okołoporodowa
  • osobom starszym
  • osobom z chorobą nowotworową.
  • wizyty studyjne

Są też inne profile...