I Ogólnopolska Konferencja "Psychiatria i Duchowość"

Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom duchowości w psychiatrii i psychoterapii.


Konferencja dotyka szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych.

Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych.

Zadaniem konferencji jest też próba integracji dwóch środowisk, środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz środowiska osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem: osób duchownych, studentów teologii, katechetów świeckich. Dystans między tymi środowiskami, bardzo duży i niemal niepokonywany przez kilkadziesiąt lat, w ostatnim czasie się zmniejsza i stopniowo pojawia się przestrzeń dialogu.

Konferencja jest wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.psychiatriaiduchowosc.pl

Stanisław Kracik
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  • 17 listopada w godzinach 9:00 - 16:00
    Szpital Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


  • 22405660_2064499723567520_5131392542290571781_njpg