II Sympozjum im. Hanny Segal

http://isphs.pl/ii-sympozjum-isphs/

II Sympozjum im. Hanny Segal

„PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU – NOWE SPOJRZENIE”

2 kwietnia 2016 r., Warszawa

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal zaprasza do uczestnictwa w II Sympozjum im. Hanny Segal: „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU – NOWE SPOJRZENIE” z udziałem Gościa specjalnego IRMY BRENMAN PICK

Sympozjum odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. w Warszawie w sali odczytowej CBR (ul. Krakowskie Przedmieście 66) w godzinach 10.00-18.00 (rejestracja: 9.00-10.00).

 

Szczegóły na stronie Instytutu http://isphs.pl/ii-sympozjum-isphs/