Konferencja OLZOiN

XII Konferencja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic.

Link do strony konferencji

 Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.

  5 września 2015

  Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie, ul. J. Babińskiego 29.

Gościem zagranicznym tym razem będzie pani Margot Waddell, członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoanalityk dziecięcy. Zaproponuje uczestnikom konferencji rozwikłanie zagadki rozwoju współczesnych adolescentów.

Lek. med. Anna Depukat, specjalista psychiatra, przedstawi opisy przypadków pacjentów z zaburzeniami osobowości pozostających w leczeniu oddziałów ogólnopsychiatrycznych. Kwestia, jaką będzie chciała rozważyć, to Czy pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak często muszą pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii?

Psychoterapeuci z OLZOiN Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko, prowadzący w oddziale grupę psychoterapeutyczną powiedzą o pacjentach, którzy nie są w stanie dorosnąć, ponieważ nie mogą uznać odrębności i znaczenia innych ludzi, czy wręcz używają ich przedmiotowo. Prelegenci opowiedzą o roli grupy w leczeniu tych osób. Grupa może bowiem pomóc w leczeniu lub pozostać w koalicji z chorą częścią pacjenta tworząc specyficzny psychiczny azyl.