Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego Stany psychotyczne

sobota, 7 maja 2016

Konferencja Polskiego Towarzystwa PsychoanalitycznegoStany psychotyczne

Gośćmi będą:

Neville Symington – psychoanalityk szkoleniowy Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu książek m.in. A Pattern of Madness; Becoming a Person through Psycho-Analysis; The Psychology of The Person. W 2007 r. założył organizację zwaną Psychoterapia Pacjentów Psychotycznych. Prowadzi seminaria i wykłady w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Norwegii, Danii, Polsce, Portugalii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Nowej Zelandii i Australii.

 

Avner Bergstein – psychoanalityk szkoleniowy i dziecięcy Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca akademicki. Prowadzi seminaria zogniskowane wokół pierwotnych stanów mentalnych oraz seminaria bionowskie. Opublikował wiele artykułów o klinicznych implikacjach prac Biona i Meltzera, m.in : Attacks on linking as well as a drive to communicate: Tolerating the paradox; On boredom: A close encounter with encapsulated parts of the psyche.

 

Agnieszka Leźnicka-Łoś – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autorka książki Podstawy terapii psychoanalitycznej.


Szczegóły w późneijszym czasie na stronie PTPa http://psychoanaliza.org.pl/