Kontakt z pacjentem w przypadku zaburzeń psychicznych i schorzeń psychosomatycznych

Data i godziny kursu:

17 i 24 września 2016 r. godz. 09:00 – 15:00

 

Zagadnienia:

 

Dzień 1

 • Podstawy diagnozy psychologicznej dla lekarzy – co można uzyskać w rozmowie
 • Trudności w kontakcie z pacjentem cierpiącym psychologicznie (ćwiczenia)
  • Nawiązanie kontaktu
  • Aktywne słuchanie
  • Kierowanie rozmową
  • Informowanie
 • Depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, a objawy somatyczne – podstawy diagnozy, analiza case study
 • Zasady udzielania wsparcia psychologicznego
 • Praca z rodziną
 • Pacjent „wędrujący”
 • Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem związanym z psychologicznym źródłem problemów pacjenta – case study

 

Dzień 2

 • Zaburzenia psychosomatyczne – omówienie mechanizmów i współczesnych koncepcji, diagnoza
 • Sytuacja psychologiczna pacjenta z chorobą psychosomatyczną – case study
 • Zaburzenia jedzenia, jako szczególne wyzwanie dla lekarzy
 • Różnicowanie psychologicznego funkcjonowania w przypadku anoreksji i bulimii
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym
 • Otyłość-psychologiczne przyczyny otyłości
 • Motywowanie pacjenta do podjęcia psychoterapii – ćwiczenia
 • Kierowanie na konsultacje psychiatryczne – ćwiczenia

 

Prowadzący:

Mgr Iwona Jóźwiak

 

Miejsce kursu:

Sala wykładowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Al. Niepodległości 37 w Poznaniu

 

Punkty edukacyjne:

12 punktów edukacyjnych

Opłata:

50 zł kaucji (zwrot po uczestnictwie w kursie) dla członków WIL

50 zł dla pozostałych osób

 

Numer konta:

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

 

Zapisy:

kom: 601 799 706

e-mail: odz@wil.org.pl