"Od niepewności analizy do analizy niepewności" wykład o pracy z dziećmi

Organizowany przez Koło Naukowe Psychoanalizy UAM i ISPHS wykład Małgorzaty Sadowskiej. Wykład odbędzie się 10 listopada (piątek)
o godz. 15:30
na Wydziale Nauk Społecznych w Poznaniu (Szamarzewskiego 89),
w sali A budynku E.
Wykład jest nieodpłatny.

"Od niepewności analizy do analizy niepewności"

Referat opisuje pracę z trudnym dzieckiem oraz jego środowiskiem, wywołującą intensywne uczucia bezradności, wściekłości i rozpaczy. Autorka podaje konkretne rozwiązania, jak takie przeciwprzeniesieniowe uczucia mogą być wykorzystywane do rozumienia i terapeutycznych działań. W pracy istotnym elementem jest potrzeba tworzenia współpracującego zespołu, towarzyszącego analizie dziecka w trudnych warunkach instytucjonalnych. Nakreślone zostały również zagrożenia wynikające z nadmiernego zaangażowania terapeuty.

Małgorzata Sadowska – psycholożka, psychoanalityczka, członkini PTPa, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS, terapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży PTPP. Prowadzi Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Pracuje w Warszawie z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes ISPHS, koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS.

Serdecznie zapraszamy!


22310648_1665028556861183_1573622802319632274_njpg