psycholog, psychoterapeuta psychoterapia Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji TU i TERAZ: psycholog i psychoterapia w mieście Poznań

Gabinet psychoterapii w Poznaniu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta zaprasza. Iwona Jóźwiak, ul Wojskowa 18/2, Poznań tel. 604 966 108. Psychoterapia psychoanalityczna.

ISPHS zaprasza na szkolenie w Poznaniu!

11 marca 2018, 10:00-14:00,
Poznań, Szamotulska 96/1

Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym

Szkolenie obejmujące pracę z pacjentami cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych. Szkolenie obejmuje podstawową współczesną wiedze w tej dziedzinie, którą wnosi psychoanaliza oraz kliniczne jej zastosowanie w pracy.
Szkolenie przeznaczone dla:
• Psychoterapeutów
• psychologów pracujących w służbie zdrowia
• specjalistów psychiatrii i lekarzy w trakcie specjalizacji
• absolwentów
• lekarzy rodzinnych
• Lekarzy specjalistów: ginekologów, endokrynologów, reumatologów, dermatologów

Tematy:
Psychologiczne koncepcje związane z ciałem w psychoanalizie
Choroby autoimmunologiczne
Mechanizm somatyzacji
Konwersja
Zmiany roli ciała – niemowlęctwo – adolescencja – starość.
Rozszczepienie psychika/ciało
Czynniki predysponujące do choroby
Zagadnienia pracy klinicznej
Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia pacjenta w codziennej pracy
Współpraca interdyscyplinarna
Materiały: lektura przed zajęciami

Forma pracy: warsztat/konwersatorium

Prowadząca: Iwona Jóźwiak, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka psychoanalityczna.

Zgłoszenia: do 8 marca 2018 r., sekretariat ISPHS – kontakt@isphs.pl.
Dodatkowe Informacje: Iwona Józwiak tel. 604-966-108
Koszt: 200 zł.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja miejsca po dokonaniu wpłaty


anons IJ psychosom pdf_01jpg

Łatwo rozpoznać zewnętrzne formy rasizmu, od napaści rasowej po drobną dyskryminację.
Jednak jego wewnętrzne wymiary łatwo przeoczyć: jak możemy zrozumieć, co dzieje się w umyśle osób angażujących się w rasizm lub go doświadczających?
Na te pytania stara się odpowiedzieć w swojej książce "Internal rascism" Fakhry Davids - psycholog, psychoanalityk i wykładowca z British Psychoanalytical Society, związany z PCCA (PCCA- Partners in Confronting Collective Atrocities).

W Polsce będziemy gościć Fakhry'ego Davidsa 2-3 marca. 2 marca wygłosi on wykład "Wewnętrzny rasizm".

Wykład odbędzie się o godz. 19.30 w Warszawie, Pracownia Duży Pokój ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

Z racji na ograniczoną ilość miejsc zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca: kontakt@isphs.pl

Opłata za wykład:
pełna: 50 zł.
zredukowana: 30 zł (dla studentów uczelni wyższych oraz osób szkolących się w psychoterapii)

Zniżki obejmują studentów studiów I i II stopnia oraz stacjonarnych studiów doktoranckich, a także osoby które uczestniczą w całościowym szkoleniu z psychoterapii lub psychoanalizy.

Ważna informacja: ISPHS ufundowało 3 miejsca - bezpłatny udział w wykładzie, dla osób zaangażowanych w działania społeczne, pracujące społecznie. Osoby takie prosimy o kontakt, z krótkim swoich działań. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3 marca planowane jest seminarium kliniczne z naszym Gościem. Szczegóły podamy wkrótce.

STRESZCZENIE:
W swojej prezentacji zarysuję model wewnętrznego rasizmu, pokazując na przykładzie ilustracji klinicznej działanie rasistowskich mechanizmów. Będę chciał się również zastanowić, w jaki sposób rozumienie tych mechanizmów może nam pomóc w zrozumieniu, za pomocą psychoanalizy niektórych problematycznych zmian, które zachodzą obecnie w Europie.

Żyjemy w świecie pełnym Innych. Psychoanaliza opisuje i objaśnia w jaki sposób dochodzimy do tego, że znalezienie dla siebie miejsca w takim świecie staje się możliwe. Na początku nasze przetrwanie zależy od innych. Teorie narcyzmu pokazują w jaki sposób poczucie self - własnego „Ja” pośród innych - pomaga nam radzić sobie z tym faktem. W następnej kolejności konfrontujemy się z rozpoznaniem przynależności do konkretnej płci, tej a nie innej. Kompleks Edypa jest wewnętrzną pozostałością po naszych próbach rozstrzygnięcia tego rozróżnienia. Dalszy podział w świecie, z którym musimy się zmierzyć dotyczy przynależności do grupy odniesienia; musimy stać się członkami własnej grupy, a nie obcej (zewnętrznej) grupy. Psychoanaliza zwykła uważać, że procesy rozpoznawania Innych konieczne do identyfikacji własnej przynależności mogą być sprowadzone do procesów związanych z rozróżnieniem self-inny lub rozróżniania płci kulturowej. To założenie ma jednak charakter a priori i wobec braku dowodów klinicznych, które by tę teorię potwierdzały, zdecydowałem się podjąć coś w rodzaju klinicznego dochodzenia, odsłaniającego w jaki sposób to różnicowanie czy rozróżnianie zachodzi w umyśle. To dochodzenie zaowocowało koncepcją wewnętrznego rasizmu. Wewnętrzny rasizm odnosi się do struktury w umyśle, która pośredniczy w naszej relacji z członkami obcej (zewnętrznej) grupy. Relacja, pomiędzy self a członkiem obcej grupy, którego nazywam „rasowym”/„etnicznym” Innym jest osadzona w paranoidalnym, obronnym systemie my – oni... To właśnie ten system przejmuje władze nad relacją.
Organizacja obronna, jako odmienna od pojedynczego mechanizmu obronnego, jest zbiorem fantazji, który żyje swoim własnym życiem, może wywoływać lęk, prowokując jednostkę do uznania wewnętrznego rasizmu, opartego na paranoi, za jedyne możliwe rozwiązanie. Tym samym cała sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.


poster FD 2 pdf_01jpg

Zapraszamy do udziału w III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 22 - 24.11.2018 r. i będzie trzecią z kolei konferencją organizowaną przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM. W poprzedniej edycji gościliśmy ponad 400 uczestników.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej.

http://zpzipk.home.amu.edu.pl/?p=32


26195434_2054895278078044_4216619832261894303_njpg

Zapraszam osoby dotknięte chorobą nowotworową
i ich bliskich do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji
psychologicznych w ramach zadania pn. Pomoc psychologiczna dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich*
Iwona Jóźwiak
(psycholog, spec. psychologii klinicznej, psychoterapeutka)
Gabinet: Wojskowa 18/2 Poznań
Tel. 604-966-108
*Zadanie sfinansowane przez Ministra Zdrowia
W ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania chorób Nowotworowych,
w zakresie zadania pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich
zapraszamosobydotknitechorobnowotworowaiichbliskich_02jpg

Organizowany przez Koło Naukowe Psychoanalizy UAM i ISPHS wykład Małgorzaty Sadowskiej. Wykład odbędzie się 10 listopada (piątek)
o godz. 15:30
na Wydziale Nauk Społecznych w Poznaniu (Szamarzewskiego 89),
w sali A budynku E.
Wykład jest nieodpłatny.

"Od niepewności analizy do analizy niepewności"

Referat opisuje pracę z trudnym dzieckiem oraz jego środowiskiem, wywołującą intensywne uczucia bezradności, wściekłości i rozpaczy. Autorka podaje konkretne rozwiązania, jak takie przeciwprzeniesieniowe uczucia mogą być wykorzystywane do rozumienia i terapeutycznych działań. W pracy istotnym elementem jest potrzeba tworzenia współpracującego zespołu, towarzyszącego analizie dziecka w trudnych warunkach instytucjonalnych. Nakreślone zostały również zagrożenia wynikające z nadmiernego zaangażowania terapeuty.

Małgorzata Sadowska – psycholożka, psychoanalityczka, członkini PTPa, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS, terapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży PTPP. Prowadzi Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Pracuje w Warszawie z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Wiceprezes ISPHS, koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS.

Serdecznie zapraszamy!


22310648_1665028556861183_1573622802319632274_njpg

Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom duchowości w psychiatrii i psychoterapii.


Konferencja dotyka szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych.

Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych.

Zadaniem konferencji jest też próba integracji dwóch środowisk, środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz środowiska osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem: osób duchownych, studentów teologii, katechetów świeckich. Dystans między tymi środowiskami, bardzo duży i niemal niepokonywany przez kilkadziesiąt lat, w ostatnim czasie się zmniejsza i stopniowo pojawia się przestrzeń dialogu.

Konferencja jest wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.psychiatriaiduchowosc.pl

Stanisław Kracik
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 • 17 listopada w godzinach 9:00 - 16:00
  Szpital Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


 • 22405660_2064499723567520_5131392542290571781_njpg

  ISPHS zaprasza na szkolenie w Poznaniu!

  19 listopada, 10:00-14:00,
  Wojskowa 18/2 Poznań

  Szkolenie z zaburzeń odżywiania dla:

  psychoterapeutów
  psychologów szkolnych
  psychologów pracujących w służbie zdrowia
  specjalistów psychiatrii i lekarzy w trakcie specjalizacji
  absolwentów
  lekarzy rodzinnych
  ginekologów i endokrynologów

  Temat:

  Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej


  Opis:

  Ta bardzo trudna grupa zaburzeń wymaga dużej wiedzy. Szkolenie pomaga zapoznać się z psychologicznym myśleniem o problemach związanych z jedzeniem, zarówno z perspektywy rozwojowej jak i klinicznej.

  Zrozumienie problematyki zaburzeń odżywiania w rożnych kontekstach - relacji z ciałem, problemów separacyjnych może być pomocne wszystkim specjalistom borykającym się z rozlicznymi wątpliwościami - nieuniknionymi w tej pracy.

  Tematyka:

  Problemy z jedzeniem – perspektywa rozwojowa
  Zaburzenia odżywiania - aspekty diagnostyczne, różnicowanie problematyki, psychologiczna diagnoza mechanizmów.
  Kwestie ciała, tożsamości i problemy separacyjne
  Trudności w obszarze relacji - zaburzenia jedzenia, jako formy obrony przed relacją
  Zagadnienia pracy klinicznej
  Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia pacjenta w codziennej pracy
  Współpraca interdyscyplinarna

  Materiały: lektura przed zajęciami

  Forma pracy: warsztat/konwersatorium

  Prowadząca: Iwona Jóźwiak, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka psychoanalityczna.

  Zgłoszenia: do 13 listopada 2017 r., sekretariat ISPHS – kontakt@isphs.pl.
  Dodatkowe Informacje: Iwona Józwiak tel. 604-966-108
  Koszt: 200 zł.

  Rezerwacja miejsca po dokonaniu wpłaty.


  anonsijpdf_01jpg

  anonsbmpdf_01jpg

  Szanowni Państwo,

  Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

  zaprasza do udziału w rocznym seminarium z pracy z pacjentami psychotycznymi i głęboko zaburzonymi.

  Jest to kontynuacja ubiegłorocznego seminarium - mamy kilka wolnych miejsc!

  Seminarium prowadzi:

  dr Brian Martindale, psychiatra i psychoanalityk z Wielkiej Brytanii. Dr Martindale ma ogromne doświadczenie i zasługi w organizowaniu różnych form pomocy dla osób z psychozą na całym świecie. Związki dra Martindale'a z Polską mają długoletnią tradycję - wspierał powstawanie PTPP, szkoli i wspiera psychoterapeutów psychoanalitycznych w Polsce, goszcząc na konferencjach oraz prowadząc seminaria m.in. w Krakowie i - od ubiegłego roku - w Gdańsku.

  Seminarium spełnia kryteria szkolenia uzupełniającego:

  roczny program obejmuje 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin superwizji grupowej.

  Potwierdzeniem udziału w seminarium będzie zaświadczenie na zakończenie szkolenia.

  Zajęcia będą odbywały się w soboty.

  Zaczynamy od spotkania grupy zainteresowanej zastosowaniem w praktyce wczesnej interwencji w psychozie (EIP) o godz. 9.30. Zasadnicza część zajęć w oparciu o literaturę oraz superwizja - w godz. 11-17.

  Proponowane terminy: 21.10.2017, 9.12.2017, 3.03.2018, 9.06.2018 (będzie jeszcze jeden termin styczniowy lub letni, ale czekamy na potwierdzenie ze strony prowadzącego)

  Miejsce: Optimmed, Gdańsk, ul. Toruńska 18b/e (wejście od Motławy)

  Koszt: 300 zł (jest to koszt pojedynczych zajęć, nieobecność nie zwalnia uczestnika z opłaty za zajęcia).

  Dodatkowym kosztem może być koszt tłumaczeń artykułów na zajęcia.

  Zajęcia są tłumaczone.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo do 15.10.2017 na adres agnieszkahumiecka@wp.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 605 553 928.

  Serdecznie zapraszamy!


  Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

  ul. Warecka 8, lok. 67, 00-040 Warszawa, tel. +48 697 485 747  Nieodpłatne konsultacje

  zapraszamosobydotknitechorobnowotworowaiichbliskich_02jpg
  Zapraszam osoby dotknięte chorobą nowotworową
  i ich bliskich do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji
  psychologicznych w ramach zadania pn. Pomoc psychologiczna dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich*
  Iwona Jóźwiak
  (psycholog, spec. psychologii klinicznej, psychoterapeutka)
  Gabinet: Wojskowa 18/2 Poznań
  Tel. 604-966-108
  *Zadanie sfinansowane przez Ministra Zdrowia
  W ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania chorób Nowotworowych,
  w zakresie zadania pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

  sobota, 18 listopada 2017

  Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego Winnicott i Bion – Trzymanie i pomieszczanie: rozwój techniki

  Referaty wygłoszą:

  Jan Abram i Robert Hinshelwood

   

  Po głównych wystąpieniach teoretycznych Dawid Bieńkowski zaprezentuje materiał kliniczny, który Jan Abram i Robert Hinshelwood będą dyskutować z dwóch perspektyw teoretycznych.
  Prof. Jan Abram jest psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPS, Institute of Psychoanalysis). Pracuje klinicznie w praktyce prywatnej w Londynie. Jest profesorem psychoanalizy w Psychoanalysis Unit,
  University College London oraz wykładowczynią w Tavistock Centre.
  Jest też autorką licznych publikacji, m. in. książki The Language of Winnicott (1996; 2007) oraz redaktorką pracy zbiorowej Donald Winnicott Today (2013)

  Prof. Robert Hinshelwood jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest profesorem psychoanalizy w Center for Psychoanalytic Studies University of Essex, byłym dyrektorem Cassel Hospital w Londynie, ponadto jest autorem Dictionary of Kleinian Thoughts (1989) oraz Bion’s Sources (2003).

  Dawid Bieńkowski jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


  Opłata konferencyjna: 280 zł (do 06.11.2017), 310 zł (do 13.11.2017), studenci 160 zł
  Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)
  Dane do faktur proszę przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl
  (W dniu konferencji faktury nie będą wypisywane)
  Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl)


  20799362_511006165904983_4996883502378126099_njpg