psycholog, psychoterapeuta psychoterapia Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji TU i TERAZ: psycholog i psychoterapia w mieście Poznań

Gabinet psychoterapii w Poznaniu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta zaprasza. Iwona Jóźwiak, ul Wojskowa 18/2, Poznań tel. 604 966 108. Psychoterapia psychoanalityczna.

Data i godziny kursu:

17 i 24 września 2016 r. godz. 09:00 – 15:00

 

Zagadnienia:

 

Dzień 1

 • Podstawy diagnozy psychologicznej dla lekarzy – co można uzyskać w rozmowie
 • Trudności w kontakcie z pacjentem cierpiącym psychologicznie (ćwiczenia)
  • Nawiązanie kontaktu
  • Aktywne słuchanie
  • Kierowanie rozmową
  • Informowanie
 • Depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, a objawy somatyczne – podstawy diagnozy, analiza case study
 • Zasady udzielania wsparcia psychologicznego
 • Praca z rodziną
 • Pacjent „wędrujący”
 • Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem związanym z psychologicznym źródłem problemów pacjenta – case study

 

Dzień 2

 • Zaburzenia psychosomatyczne – omówienie mechanizmów i współczesnych koncepcji, diagnoza
 • Sytuacja psychologiczna pacjenta z chorobą psychosomatyczną – case study
 • Zaburzenia jedzenia, jako szczególne wyzwanie dla lekarzy
 • Różnicowanie psychologicznego funkcjonowania w przypadku anoreksji i bulimii
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym
 • Otyłość-psychologiczne przyczyny otyłości
 • Motywowanie pacjenta do podjęcia psychoterapii – ćwiczenia
 • Kierowanie na konsultacje psychiatryczne – ćwiczenia

 

Prowadzący:

Mgr Iwona Jóźwiak

 

Miejsce kursu:

Sala wykładowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Al. Niepodległości 37 w Poznaniu

 

Punkty edukacyjne:

12 punktów edukacyjnych

Opłata:

50 zł kaucji (zwrot po uczestnictwie w kursie) dla członków WIL

50 zł dla pozostałych osób

 

Numer konta:

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

 

Zapisy:

kom: 601 799 706

e-mail: odz@wil.org.pl

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dorosłych w Krakowie oraz Krakowskim Oddziałem PTPP

 

zaprasza na

 

cykl wykładów W. Hańbowskiego poświęconych teorii Freuda. Wykłady będą obejmowały miedzy innymi: Freuda koncepcję aparatu psychicznego, narcyzmu, nerwic i psychoz, zagadnienia społeczne oraz historię początków psychoanalizy w Wiedniu, Budapeszcie, Berlinie i Londynie.


Terminy: piątki – 8 października, 18 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, godziny 19:00 - 20:30. 
Zgłoszenia do 3 października  lub do wyczerpania miejsc (pracownicy i studenci Kliniki do 26 września).

Koszt: 360 zł za cały cykl (wpłata po uprzednim zgłoszeniu i potwierdzeniu rezerwacji miejsca w sekretariacie ISPHS - kontakt@isphs.pl; tel.: +48 697 485 747).

Studenci i pracownicy Kliniki Psychiatrii Dorosłych wstęp bezpłatny - po uprzednim zgłoszeniu do Doroty Stolarskiej-Pietrzak (mzstolar@cyf-kr.edu.pl)


Miejsce: Klinika Psychiatrii Dorosłych w Krakowie (biblioteka), ul. Kopernika 21

 

freudposterkrakwjpeg1.jpg

http://www.olzon2016.pl/


Tytuł konferencji:
MODYFIKACJE SETTINGU W PRACY Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI.

KRAKÓW, 10 września 2016 r.

Miejsce wydarzenia: 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4.

Udział w konferencji wezmą:

 • Ewa Modzelewska – Kossowska
 
Psychoanalityczka szkoleniowa oraz psychoanalityczka dziecięca Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 • Marcus Evans
 
Konsultant, psychoterapeuta psychoanalityczny w klinice Portman w Londynie. Swoje doświadczenie w obszarze zdrowia psychicznego zaczął od zawodu pielęgniarza, a następnie kształcił kadry pielęgniarskie. Jest autorem książki pt. Making Room for Madness in Mental Health: The Psychoanalytic Understanding of Psychotic Communication.

 • Małgorzata Król i Marta Mach
 
Team terapeutyczny z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. Małgorzata Król jest pielęgniarką psychospołeczną, Marta Mach psychoterapeutką psychoanalityczną.Tematyka konferencji koncentruje się na pokazaniu settingu w różnych miejscach pracy psychoterapeutów, m.in. w ich gabinetach prywatnych, czy szpitalnych. W dyskusjach wezmą udział praktycy z jeszcze innych placówek, gdzie prowadzona jest psychoterapia. Będziemy mogli zastanowić się, jakie są różnice w settingu w zależności np. od tego, ile osób jest zaangażowanych w leczenie, albo jak one współpracują ze sobą. Tu poszerzymy zagadnienie o perspektywę pielęgniarską i to zarówno polską, jak i brytyjską.

Przedstawimy referat na temat pacjenta leczonego w settingu Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic szpitala Babińskiego w Krakowie, tj. w warunkach oddziału stacjonarnego leczącego psychoterapią psychoanalityczną w społeczności terapeutycznej. Innym przedstawionym settingiem będą warunki prywatnego gabinetu analitycznego. Zamierzamy pokazać, jak setting ulega modyfikacjom w zależności od relacji terapeutycznej, od nieświadomego przekazu, czy też od wrażliwości i elastyczności pacjenta i terapeuty.
Jak zwykle zostawiamy sporo czasu na dyskusję, bo one na naszych konferencjach są niezwykle cenne, wszak tu spotykają się praktycy. Będziemy więc mogli wymienić opinie, na ile setting jest istotny, czy zauważany w miejscach pracy uczestników, czy jest sposobnością do diagnozowania pacjenta, obserwacji procesu terapeutycznego, czy jest narzędziem pracy zespołów...

CELEM GŁÓWNYM projektu „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (LKZ)” jest ułatwienie 240 studentom ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców, w okresie 1.06.2016-30.06.2018.

 

https://uampsych-lkz.home.amu.edu.pl/?page_id=2

 

PROFIL KLINICZNY

grupa docelowa: studenci ostatniego roku psychologii jednolitych studiów magisterskich

Profil przygotowujący do pracy w prywatnych i publicznych ośrodkach kryzysowych.
Obejmuje:
● warsztaty rozwijające samoświadomość w zakresie osobistych reakcji, co pozwala na monitorowanie wyborów dokonywanych w diagnozie i pomocy psychologicznej, kształtuje umiejętność szeroko rozumianej pomocy psychologicznej osobom z różnymi trudnościami i problemami psychicznymi.

● 3 ścieżki specjalistyczne (2ed. x 3gr. x 10os.) do wyboru, pomoc:

 • okołoporodowa
 • osobom starszym
 • osobom z chorobą nowotworową.
 • wizyty studyjne

Są też inne profile...

Szczegółowe informacje

 
Termin 25 czerwca 2016, sobota godz. 10:30-14:30

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Psychoterapii Continuum
5 Lipca 14/14
Szczecin

KOMPLEKS EDYPA WSPÓŁCZEŚNIE
Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej

Dla kogo:
Szkolenie zawodowe dla absolwentów i profesjonalistów zainteresowanych myśleniem psychoanalitycznym i chcących poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z jej praktycznymi zastosowaniami (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i lekarzy w trakcie specjalizacji).
Ideą szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawami koncepcji psychoanalitycznej i zaprezentowanie warsztatu pracy.

Temat:
Kompleks Edypa współcześnie

Opis:
Kompleks Edypa jest chyba najbardziej znanym terminem z koncepcji psychoanalitycznej. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się ze współczesnymi koncepcjami kompleksu Edypa i ich zastosowaniami klinicznymi.

Tematyka:
Kompleks Edypa a sytuacja edypalna – współczesne rozumienie
Kompleks Edypa – aspekty rozwojowe i kliniczne
Kompleks Edypa a narcyzm
Poczucie krzywdy w zahamowaniu rozwoju
Aspekty związane z rodzicielstwem
Zagadnienia pracy klinicznej
Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia pacjenta w codziennej pracy

Materiały: lektura przed zajęciami

Forma pracy: warsztat/konwersatorium

Prowadząca: Iwona Jóźwiak, psycholog kliniczny, psychoterapeutka.

Koszt: 170 zł, płatność przelewem do 10 czerwca.
nr konta: 34 1940 1076 5207 4167 0000 0000 (Credit Agricole)
Ilość miejsc: 8

Zgłoszenia tel 604 966 108,
mail iwona.jozwiak@interia.pl
 

mary-cassatt-nach-dem-bad-01401.jpg

Zaburzenia odżywiania

Miejsce:

Zachodniopomorski Ośrodek Psychoterapii Continuum


5 Lipca 14/14
Szczecin

Dla kogo:

Szkolenie z zaburzeń odżywiania dla

 • psychoterapeutów
 • psychologów szkolnych
 • psychologów pracujących w służbie zdrowia
 • specjalistów psychiatrii i lekarzy w trakcie specjalizacji
 • absolwentów
 • lekarzy rodzinnych
 • ginekologów i endokrynologów

Temat:

Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej

Opis:

Ta bardzo trudna grupa zaburzeń wymaga dużej wiedzy. Szkolenie pomaga zapoznać się z psychologicznym myśleniem o problemach związanych z jedzeniem, zarówno z perspektywy rozwojowej jak i klinicznej. 

Zrozumienie problematyki zaburzeń odżywiania w rożnych kontekstach - relacji z ciałem, problemów separacyjnych może być pomocne wszystkim specjalistom borykającym się z rozlicznymi wątpliwościami - nieuniknionymi w tej pracy.

Tematyka:

 • Problemy z jedzeniem – perspektywa rozwojowa
 • Zaburzenia odżywiania - aspekty diagnostyczne, różnicowanie problematyki, psychologiczna diagnoza mechanizmów.
 • Kwestie ciała, tożsamości i problemy separacyjne
 • "Biała depresja" 
 • Trudności w obszarze relacji - zaburzenia jedzenia, jako formy obrony przed relacją
 • Zagadnienia pracy klinicznej
 • Możliwości zastosowania pogłębionego rozumienia pacjenta w codziennej pracy
 • Współpraca interdyscyplinarna

Materiały: lektura przed zajęciami

Forma pracy: warsztat/konwersatorium

Prowadząca: Iwona Jóźwiak, psycholog kliniczny, psychoterapeutka.

Koszt: 170 zł, płatność przelewem do 10 czerwca.


 nr konta: 34 1940 1076 5207 4167 0000 0000 (Credit Agricole)

Ilość miejsc: 8

Zapisy: mailowo  iwona.jozwiak@interia.pl lub tel. 604 966 108

Facebook

 magritte3844.jpg