psycholog, psychoterapeuta psychoterapia Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji TU i TERAZ: psycholog i psychoterapia w mieście Poznań

Gabinet psychoterapii w Poznaniu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta zaprasza. Iwona Jóźwiak, ul Wojskowa 18/2, Poznań tel. 604 966 108. Psychoterapia psychoanalityczna.

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOANALITYCZNE (http://psychoanaliza.org.pl/)

ZAPRASZA 20 MAJA 2017 (SOBOTA) NA KONFERENCJĘ:

"DYSOCJACJA – UJĘCIE KLINICZNE "
Gośćmi konferencji będą:

Catalina Bronstein - szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży oraz superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje szereg prestiżowych stanowisk w obszarze edukacji i zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii. Pracuje w Brent Adolescent Centre. Redaktorka książki "Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna", współredaktorka "The new Klein - Lacan dialogues".

Riccardo Lombardi - psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się nauczaniem psychoanalizy w Europie i Ameryce.   W obszarze jego zainteresowań i licznych publikacji znajdują się zagadnienia relacji ciało-umysł, czasu , psychozy i głębokich zaburzeń myślenia.   Jest autorem licznych publikacji oraz książek: : „Formless Infinity: Clinical Explorations of Matte Blanco and Bion” i "Body-Mind Dissociation in Psychoanalysis: Development after Bion"

Katarzyna Walewska - szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży   Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego,   członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: "Dziecko w terapii" , "Nurt francuski", "Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym"

WARSZAWA

Wydział Biologii UW, ul.I.Miecznikowa 1

10.00-18.00 (POCZĄTEK REJESTRACJI 9.00)

Opłata konferencyjna: 280 zł. Od 31.04.2017 opłata 310 zł, studenci 160 zł
Opłaty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. Uwaga - wpłaty na nowe konto PTPa - 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 - (z dopiskiem "konferencja"). Dane do rachunków przesyłać na adres: biuro.mpc@gmail.com (W dniu konferencji rachunki nie będą wypisywane).

Informacje: Zofia Hamann 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00 ptpa@psychoanaliza.org.pl

19 stycznia, o godz. 12, w Klinice Psychiatrii w Poznaniu,
odbędzie się wykład Teresy Gałązki-Bazydło
pt. Znaczenie społeczności terapeutycznej we współczesnym leczeniu szpitalnym – według podejścia psychoanalitycznego.
Wykład odbywa się w ramach zebrania klinicznego PTP, pod patronatem PTPP.
Poniżej kilka słów nt. treści wykładu, oraz przybliżenie prelegentki.

Referat jest zaproszeniem do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości i ograniczenia diagnostyczno - terapeutyczne społeczności leczniczej w warunkach stacjonarnego oddziału szpitalnego. Według koncepcji psychoanalitycznych pobyt pacjenta w szpitalu może być okazją, aby przy pomocy obrazu grupowego życia wnioskować o jego świecie wewnętrznym. Przestrzeń społeczności oddziałowej, w której personel i pacjenci, pełnią określone role, a przede wszystkim nawiązują relacje, budują więzi, wymieniają myśli tworzy mini środowisko do poszukiwania przyczyn choroby, jej roli w opanowaniu doznanego w przeszłości urazu, wołania o pomoc i pragnienia przemiany. Konflikty w środowisku szpitalnym mogą być rozumiane jako projekcja stanów wewnętrznych. Materiał teoretyczny będzie ilustrowany winietami klinicznymi z oddziału terapeutycznego.

Teresa Gałązka-Bazydło:

certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka i terapeutka szkoleniowa PTPP, specjalista psychologii klinicznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, była kierownik Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Międzyrzeczu. Prowadzi praktykę prywatną w Poznaniu w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej oraz w Międzyrzeczu w Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne również w publicznej służbie zdrowia.


Zapraszamy na wykład Katarzyny Synówki oraz Jacka Kowaleczko:

„PROCES ROZWOJU – powodzenie i niepowodzenie w terapii grupowej.

Komentarz do wykładu wygłosi Michał Mocek.

Wykład odbędzie 14 stycznia 2017r. o g.16 w poznańskim Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej, ul. Sienkiewicza 5/7.

Wstęp 30zł/ studenci wstęp wolny

Abstrakt: Chcemy zwrócić uwagę na pewną specyficzną grupę pacjentów, którzy zgłaszają się do OLZOiN. Wydają się oni wybierać psychiczny azyl, którego istotą jest odmowa kontaktu z rzeczywistością wewnętrzną, co w znacznym stopniu ogranicza ich rozwój. Opisany zostanie sposób w jaki psychoterapia grupowa jest specyficznie pomocna przy wydobywaniu się z psychicznego azylu i uruchamianiu rozwoju oraz sytuację kiedy zawodzi.

Spotkanie będzie także sposobnością do poznania i dyskusji o psychoterapii psychoanalitycznej w publicznej służbie zdrowia. Autorzy  wystąpienia pracują psychoanalitycznie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości im. J.Babińskiego w Krakowie

 
 

XVI Dni IPP: „GENDER NA KOZETCE”
19 lutego 2017 r. w Warszawie.

Prelegentami będą znakomici psychoanalitycy:
Sofie i Vassilis Kapsambelis
oraz Ingrid Moeslein-Teising i Martin Teising

Cena konferencji: do 21 stycznia – 250 zł, od 22 stycznia – 300 zł, studenci – 150 zł.
Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP:

34 10201156 0000 7102 0008 5688

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com

Wpłata na konto jest równoznaczna z zarejestrowaniem się na konferencję.
Prosimy o zarezerwowanie tego terminu!

 

szczegóły: http://ipp.waw.pl/18-02-2017-xxvi-dni-ipp-gender-na-kozetce/