Wykład w Klinice Psychiatrii w Poznaniu

19 stycznia, o godz. 12, w Klinice Psychiatrii w Poznaniu,
odbędzie się wykład Teresy Gałązki-Bazydło
pt. Znaczenie społeczności terapeutycznej we współczesnym leczeniu szpitalnym – według podejścia psychoanalitycznego.
Wykład odbywa się w ramach zebrania klinicznego PTP, pod patronatem PTPP.
Poniżej kilka słów nt. treści wykładu, oraz przybliżenie prelegentki.

Referat jest zaproszeniem do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości i ograniczenia diagnostyczno - terapeutyczne społeczności leczniczej w warunkach stacjonarnego oddziału szpitalnego. Według koncepcji psychoanalitycznych pobyt pacjenta w szpitalu może być okazją, aby przy pomocy obrazu grupowego życia wnioskować o jego świecie wewnętrznym. Przestrzeń społeczności oddziałowej, w której personel i pacjenci, pełnią określone role, a przede wszystkim nawiązują relacje, budują więzi, wymieniają myśli tworzy mini środowisko do poszukiwania przyczyn choroby, jej roli w opanowaniu doznanego w przeszłości urazu, wołania o pomoc i pragnienia przemiany. Konflikty w środowisku szpitalnym mogą być rozumiane jako projekcja stanów wewnętrznych. Materiał teoretyczny będzie ilustrowany winietami klinicznymi z oddziału terapeutycznego.

Teresa Gałązka-Bazydło:

certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka i terapeutka szkoleniowa PTPP, specjalista psychologii klinicznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, była kierownik Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Międzyrzeczu. Prowadzi praktykę prywatną w Poznaniu w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej oraz w Międzyrzeczu w Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne również w publicznej służbie zdrowia.