"Youth Beyond Blue" - kampania adresowana do młodych osób

Kampania adresowana do młodych osób

"Youth Beyond Blue"   (https://www.youthbeyondblue.com/) to projekt z Australii adresowany do młodych ludzi, zmagających się z trudnościami psychologicznymi, głównie z depresją i lękiem. Poniższy klip jest częścią kampanii. Dotyczy poszukiwania pomocy, gdy pojawiają się kłopoty psychologiczne. Przygnębienie, lęki, nuda, trudności w relacjach, presja wyborów związanych z przyszłością - z kim rozmawiać, gdzie szukać pomocy?.

W całości projektu szczególnie zwrócono uwagę na takie ważne kwestie jak samotność, poczucie wykluczenia i wstyd, które często stoją na przeszkodzie w poszukiwaniu pomocy.

"Beyondblue"  (https://www.beyondblue.org.au/) powstała w 2000 roku w odpowiedzi na alarmujący wzrost iloci zachorowan na depresję rejestrowany przez WHO.