psycholog, psychoterapeuta psychoterapia Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji TU i TERAZ: psycholog i psychoterapia w mieście Poznań

Gabinet psychoterapii w Poznaniu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta zaprasza. Iwona Jóźwiak, ul Wojskowa 18/2, Poznań tel. 604 966 108. Psychoterapia psychoanalityczna.

Konsultacje psychologiczne


Konsultacje pomagają określić trudności i ustalić najbardziej optymalną formę pomocy. Obejmują jedno lub kilka spotkań.

Konsultacje mogą służyć jako spotkanie diagnostyczne przed podjęciem terapii, mogą też mieć charakter edukacyjny. 

Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

Zdarza się, że kryzys udaje się opanować w trakcie kilku konsultacji, są jednak problemy - zwłaszcza te które trwają długo i powracają, które wymagają podjęcia długoterminowej psychoterapii.

Interwencja krótkoterminowa


Psychoterapia krótkoterminowa (podtrzymująca) jest formą pomocy w radzeniu sobie i przezwyciężaniu kryzysów  (np. rozwód, trudności z adaptacją, przeżywanie żałoby, mobbing).

Jest ukierunkowana na cel jakim jest poprawa funkcjonowania. Służy też uzyskania wsparcia w sytuacji trudnej.Długość jej trwania, częstotliwość
i długość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Taka interwencja jest pomocna w zrozumieniu psychologicznego znaczenia kryzysu i jego uwarunkowań. Rola psychologa, psychoterapeuty jest pomoc i towarzyszenie pacjentowi w powrocie do równowagi. Czasem cały proces pomocy psychologicznej może się ograniczyć do kilku psychoterapeutycznych konsultacji.

Młodzi dorośli


Psychoterapia pomaga osobom, które doświadczają trudności we wchodzeniu w dorosłe życie oraz w procesie usamodzielniania się.

Psychoterapia 


Psychoterapia psychoanalityczna bazuje na praktyce i teorii psychoanalitycznej. Jej celem jest znalezienie istotnych, często nieświadomych przyczyn przeżywanego dyskomfortu i cierpienia.

W bezpiecznych warunkach terapii, które pozwalają na podjęcie ryzyka, poprzez doświadczanie i badanie relacji z terapeutą, możesz uświadomić sobie i zrozumieć przyczyny i efekty długotrwałych konfliktów i stać się zdolnym do zmiany od zachowań które są destrukcyjne do sposobu bycia, który jest bardziej twórczy.

Dolegliwości i symptomy ustępują, a ich miejsce zajmuje zdolność do głębokiego rozumienia własnego życia psychicznego.


Psychoterapia psychoanalityczna nie służy zmianie konkretnego zachowania, ale pomaga w zrozumieniu samego siebie, swoich często nieuświadamianych motywów, dążeń i pragnień.

Podczas psychoterapii psychoanalitycznej wspólnie z terapeutą podejmujesz analizę i interpretację tego co dzieje się "tu i teraz", podczas sesji terapeutycznej.


Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu rożnych zaburzeń jest potwierdzona naukowo.Pomoc okołoporodowa


Krótkotrwała interwencja dla kobiet w ciąży i bezpośrednio po urodzeniu dziecka. więcej...

Psychoterapia dla seniorów


Decyzję o zmianie i refleksji nad własnym życiem można podjąć w każdym wieku. Psychoterapia bazuje na przekonaniu, że starzenie się jest elementem życia. Korzystanie z pomocy terapeuty może pomóc znacząco podnieść jego jakość.

Dzieci i młodzież


Konsultacje i psychoterapia dla dzieci i młodzieży więcej...