Defleksja

Zdarza ci się odpływać myślami, tworząc scenariusze przyszłości lub wracając do dawnych wydarzeń i analizując swoje zachowanie czy wybory? Wiesz co się wtedy dzieje? Zabierasz się z tej rzeczywistości, która jest ci właśnie dana do świata fantazji, wyobrażeń i wspomnień, które albo już przeminęły albo […]