Samotność i osamotnienie

Kiedy doświadczasz samotności? Ujmując samotność w wartościach egzystencjalizmu, możesz spojrzeć na nią, jak na nieodzowny elementem naszego świadomego bycia w świecie. Czujesz ją wówczas, gdy dotykasz swojego indywidualizmu, kiedy czujesz się odrębny i różny (na przykład w chorobie).  W dojrzałej dorosłości samotnie doświadczasz także odpowiedzialności […]

Zmiany

Aby doświadczyć zmiany w swoim życiu, potrzebujesz zatrzymać się na moment po to, by zorientować się, w jakim miejscu właśnie się znajdujesz. I nie mam na myśli eksploracji fizycznego miejsca w określonej przestrzeni, w jakiej aktualnie żyjesz (choć i ta przestrzeń ma znaczenie) a raczej […]

Defleksja

Zdarza ci się odpływać myślami, tworząc scenariusze przyszłości lub wracając do dawnych wydarzeń i analizując swoje zachowanie czy wybory? Wiesz co się wtedy dzieje? Zabierasz się z tej rzeczywistości, która jest ci właśnie dana do świata fantazji, wyobrażeń i wspomnień, które albo już przeminęły albo […]

Podstawy psychoterapii Gestalt

Gestalt to psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna, której podstawowym założeniem jest to, że człowiek wzrasta i rozwija się w relacji z innymi. W trakcie procesu terapeutycznego klient poznaje siebie poprzez wgląd wewnętrzny, stając się bardziej świadomy i uważny siebie oraz swoich interakcji z innymi. Mając większą świadomość i […]

Emocjonalne wspomnienia

Przychodząc na świat, stajemy na początku drogi, na której wiele jeszcze potrzebujemy doświadczyć, aby rozwijać się i rosnąć. Kontakt ze światem zewnętrznym jest nam bowiem niezbędny do rozwoju struktur mózgu i jego rozrostu. Aby proces ten przebiegał właściwie, w pierwszych etapach życia potrzebna jest nam […]

Psychotraumatolog w Poznaniu

Psychotraumatolog to osoba posiadająca wykształcenie w zakresie psychotraumatologii, uprawniające ją do pracy z klientami, którzy doświadczyli traumy psychologicznej i odczuwają skutki stresu traumatycznego. Psychotraumatolog wspiera i pomaga w zrozumieniu i akceptacji procesów zachodzących w ciele, układzie nerwowym oraz procesów psychicznych i społecznych, będących skutkami przeżytej […]

Psychoterapia

Najprościej rzecz ujmując, psychoterapia jest procesem opartym na relacji klienta z psychoterapeutą, zmierzającym do budowy lub poprawy poczucia dobrostanu i komfortu związanych ze zdrowiem psychicznym i relacjami z innymi. Relacja terapeutyczna Klient i terapeuta współtworzą więc relację, stającą się przestrzenią korygującą, wspierającą lub konfrontującą, motywującą […]

Kiedy na terapię?

Terapia skierowana jest do osób doświadczających cierpienia i trudności związanych ze stanami lękowymi, depresyjnymi, kompulsywnymi, neurotycznością. Dla osób doświadczających różnych problemów emocjonalnych, doświadczających straty, traumatycznych przeżyć, kryzysów lub trudności w układaniu relacji z innymi ludźmi. Psychoterapia skierowana jest również dla osób pragnących się rozwijać, poszerzać […]

Psychoterapeuta Poznań

Psychoterapeuta to osoba, która spełniła szereg ścisłych wymagań, dotyczących wykonywanego zawodu i która posiada w związku z tym uprawnienia do pracy z klientem w obszarze zdrowia psychicznego. Psychoterapeuta w oparciu o relację terapeutyczną z klientem, wspiera go w osiąganiu równowagi psychicznej, umiejętności funkcjonowania w środowisku, […]