Psychotraumatolog w Poznaniu

Psychotraumatolog to osoba posiadająca wykształcenie w zakresie psychotraumatologii, uprawniające ją do pracy z klientami, którzy doświadczyli traumy psychologicznej i odczuwają skutki stresu traumatycznego.

Psychotraumatolog wspiera i pomaga w zrozumieniu i akceptacji procesów zachodzących w ciele, układzie nerwowym oraz procesów psychicznych i społecznych, będących skutkami przeżytej traumy. Rolą psychotraumatologa jest także wspieranie klienta w uświadamianiu jego przekonań i postaw wobec traumatycznych doświadczeń i ich skutków.

Trauma psychologiczna

Jeśli zastanawiasz się, czy psychotraumatolog jest dla Ciebie odpowiednim wsparciem, rozważ, czy doświadczyłeś zdarzenia lub relacji, które mogły wywołać skutki o charakterze traumatycznym. W tym celu przedstawię Tobie definicje traumy. Traumę możemy postrzegać, jako traumę przez duże T – wtedy, gdy w krótkim czasie wydarzyło się coś o bardzo dużym nasileniu, np. wypadek, gwałt, napaść, choroba lub śmierć bliskiej osoby, klęska żywiołowa. O traumie mówimy także, jeśli doświadczyłeś czegoś, co nie miało gwałtownego charakteru ale trwało przez długi czas – np. przemoc fizyczna i psychiczna, nękanie, mobbing, wykorzystywanie seksualne, poniżanie, dyskryminacja, przewlekła choroba, epidemia. Trauma może być także skutkiem braku czegoś lub niewystarczającej ilości, np. oziębłość emocjonalna rodziców, zaniedbywanie, brak wsparcia.

Stres traumatyczny

Trauma przerywa proces budowania poczucia bezpieczeństwa i spycha na tor boczny tworzenie właściwej odporności psychicznej i zdolności samoregulacji. Po przeżyciu traumy możesz doświadczać skrajnych reakcji układu nerwowego. Z jednej strony możesz mieć problem z przypomnieniem sobie traumatycznego zdarzenia, unikać za wszelką cenę myśli o nim, odczuwać obojętność czy chłód w relacjach z innymi. Z drugiej strony możesz odczuwać nieustanne napięcie, pobudzenie, być stale czujnym, wybuchać gniewem, mieć problem z koncentracją lub snem. Jeśli tak jest może oznaczać to, że doświadczasz stresu traumatycznego. Objawia on się także nawracającymi natarczywymi myślami, wspomnieniami lub snami dotyczącymi traumatycznego wydarzenia.

Jeśli odnajdujesz w opisanych powyżej definicjach traumy i stresu traumatycznego bliskie Tobie doświadczenia i odczuwasz w związku z nimi dyskomfort psychiczny, trudności w relacjach, cierpienie, zapraszam Ciebie do konsultacji.