Psychoterapeuta Poznań

Psychoterapeuta to osoba, która spełniła szereg ścisłych wymagań, dotyczących wykonywanego zawodu i która posiada w związku z tym uprawnienia do pracy z klientem w obszarze zdrowia psychicznego. Psychoterapeuta w oparciu o relację terapeutyczną z klientem, wspiera go w osiąganiu równowagi psychicznej, umiejętności funkcjonowania w środowisku, budowania zdrowych relacji i rezyliencji. W pracy psychoterapeuta wykorzystuje metody i techniki interwencji, dobrane w sposób uważny i uwzgledniający potrzeby, stany lub diagnozę klienta.

Wymogi formalne

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia psychoterapeutyczne lub jest w ich trakcie oraz stale szkoli się i rozwija. Praca psychoterapeuty podlega także stałej superwizji. Psychoterapeuta powinien odbyć własną psychoterapię a w pracy postępować w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej i kierować się przede wszystkim dobrem klienta.

Tylko psychoterapeuta może prowadzić psychoterapię

Proces kształcenia się i doskonalenia psychoterapeuty jest procesem wymagającym i długotrwałym. Dzięki temu jednak psychoterapeuta nieustannie rozwija się, poszerza swoją świadomość na temat własnych doświadczeń, kompetencji i ograniczeń. Zdobywa także aktualną wiedzę na temat zdrowia psychicznego i sposobów pracy z traumą, konkretnymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Szkolenie psychoterapeuty skoncentrowane jest ściśle na niesieniu pomocy, wsparcia i zdrowieniu klienta. W związku z tym tylko psychoterapeuta może prowadzić psychoterapię.

Ponieważ w swojej pracy psychoterapeuta kieruje się przede wszystkim dobrem klienta, może zdarzyć się, że psychoterapeuta podejmie decyzję o tym, aby z klientem pracował inny specjalista lub proces terapeutyczny wsparty został konsultacją psychiatryczną.

Jestem psychoterapeutą

Ja jestem psychoterapeutą w szkoleniu Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt na 3 roku, na etapie klinicznym. Jestem w trakcie już ponad rocznej terapii własnej oraz podlegam stałej superwizji szkolnej i zewnętrznej. Posiadam także dyplom mgra socjologii oraz dyplom mediatora, dyplom z psychologii społecznej w praktyce oraz certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu psychologii klinicznej. Obecnie jestem także w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii. Stale uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, poszerzających moje kompetencje terapeutyczne i wiedzę na temat niesienia specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Poza praktyką indywidualną pracuję także wolontaryjnie w Fundacji Matecznik, gdzie wspieram kobiety w okresie okołoporodowym oraz w Fundacji Akceptacja, w której wspieram kobiety doświadczające przemocy.

W pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej oraz dyskrecją. Pracuję metodą Gestalt, metodą humanistyczną, egzystencjalną, niedyrektywną. Więcej o metodzie możesz przeczytać tutaj. Zapraszam Ciebie serdecznie.