Drodzy klienci,

jako Psychoterapeuta Anna Karczewska uprzejmie informuję, że przetwarzam Państwa dane osobowe. Troska o poufność powierzonych przez Państwa danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby Państwa dane osobowe były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania Państwa danych osobowych przedstawiam poniżej. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag proszę o kontakt ze mną.

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Psychoterapeuta Anna Karczewska prowadząca gabinet przy ulicy Fabrycznej 29/37, 61-512 Poznań, tel.: 698 542 350, mail: pytanie.pracownia@gmail.com, strona www: https://psychoterapia-poznan.com .

2. Inspektor Ochrony Danych

 • Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

3. Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Państwa zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie;
 • w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu umawiania i odwoływania wizyt;
 • w celu prowadzenia psychoterapii online;
 • w celu sporządzania dokumentów księgowych;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

5. Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona Państwa zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy mną a superwizorem, w którym to procesie superwizji jako psychoterapeuta, współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Państwa bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii.
 • Dane osobowe przekazywane są do biura rachunkowego, z usług którego korzystam w przypadku konieczności wystawienia dokumentów księgowych.
 • Nie przekazuję Państwa danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres trwania umowy psychoterapii (kontraktu), jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nastąpił kontakt ze mną w sprawie jej zawarcia.
 • Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane zawarte w dokumentach księgowych podlegają 5-cio letniemu okresowi przechowywania.

8. Państwa prawa

Informuję, że przysługują Państwu następujące prawa w zakresie przetwarzania przeze mnie danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

9. Informacja o dobrowolności podania danych

 • Informuję, że podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności.