psychoterapeuta poznań

Nazywam się Anna Karczewska i jestem psychotraumatolożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Otrzymałam pozytywną rekomendację i kwalifikację do prowadzenia procesu terapeutycznego pod superwizją szkolną. Ponadto jestem w stałej superwizji zewnętrznej.

W ramach prywatnej praktyki prowadzę terapię indywidualną w nurcie Gestalt. Z szacunkiem i ciekawością towarzyszę moim klientom w procesie przeżywania, rozpoznawania i nazywania doświadczeń z przeszłości. Przyglądania się temu, jak doświadczenia te wpływają na teraźniejszość i postrzeganie przyszłości. Jak doświadczenia te wpływają na ciało, promieniując bólem lub milcząc odcięciem. Z dużym poruszeniem słucham i patrzę, jak klienci uświadamiają sobie te procesy – uzmysłowiają je, integrują, doświadczając kojącej zmiany. I ta zmiana w zgodzie ze sobą, z własnym rytmem i czasem, wynikająca z wzajemnego zaangażowania, staje się źródłem spokoju i radosnej energii zarówno dla klienta, jak i dla mnie, jako psychoterapeuty i człowieka.

Jestem również współzałożycielką Pracowni Rozwoju „Kształt”, w ramach której prowadzę warsztaty rozwojowe, grupy rozwojowe i wsparcia oraz realizuję programy wsparcia dla instytucji i organizacji. Pracuję także wolontaryjnie w Fundacji Matecznik i Fundacji Akceptacja, w których to wspieram darmowo osoby w kryzysie.

Ze względów etyki zawodowej oraz własnego zamiłowania i potrzeby stałego rozwoju i nauki, podlegam ciągłemu procesowi szkolenia i poszerzania kompetencji psychoterapeutycznych.

  • Posiadam dyplom Psychotraumatologa (Collegium Humanum).
  • Posiadam dyplom mediatora (Collegium da Vinci w Poznaniu).
  • Posiadam dyplom z psychologii społecznej w praktyce (SWPS w Poznaniu).
  • Posiadam dyplom magistra socjologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
  • Ukończyłam kurs psychologii klinicznej (90 godzin) na poziomie akademickim w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.
  • Posiadam dyplom ukończenia 2 letniego szkolenia „Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej” (WSPG).
  • Posiadam certyfikat Mindfulness (Mindfulness Association Polska).
  • Odbyłam 150 godzinny staż kliniczny w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
  • Odbyłam 25 godzinne szkolenie „Opór w psychoterapii Gestalt w praktyce”.
  • Odbyłam 25 godzinne szkolenie „Diagnoza Gestalt w praktyce”.

Psychoterapia w Poznaniu.