Samotność i osamotnienie

Kiedy doświadczasz samotności? Ujmując samotność w wartościach egzystencjalizmu, możesz spojrzeć na nią, jak na nieodzowny elementem naszego świadomego bycia w świecie. Czujesz ją wówczas, gdy dotykasz swojego indywidualizmu, kiedy czujesz się odrębny i różny (na przykład w chorobie).  W dojrzałej dorosłości samotnie doświadczasz także odpowiedzialności […]

Emocjonalne wspomnienia

Przychodząc na świat, stajemy na początku drogi, na której wiele jeszcze potrzebujemy doświadczyć, aby rozwijać się i rosnąć. Kontakt ze światem zewnętrznym jest nam bowiem niezbędny do rozwoju struktur mózgu i jego rozrostu. Aby proces ten przebiegał właściwie, w pierwszych etapach życia potrzebna jest nam […]